Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Tạo Dialog trong Window phone 7

Newbie
Hôm nay hứng post bài ny cho hay.
Mình mất 1.5 ngày để tìm hiểu xem làm thế nào để có thể tạo được 1 cái dialog giống android một tý trong Window phone.
Ai dè tìm mãi chả được thằng message box thì cùi bắp
Thế là mình đảo được cái page này họ bày rất chi là nhiệt tình: http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/hh456394.aspx

Để tạo một Dialog theo ý mình, chúng ta cứ dùng cái Popup rồi tạo một cái usercontrol giao diện theo ý mình
Giả sử mình tạo một cái usercontrol là a
với giao diện theo ý mình sau đó mình set
                             Popup popUp = new Popup();
                           

                             popUp.child = a;
                             popUp.isOpen= true;// như này là okie mình đã có một dialog customize theo ý mình


Chúc các bạn thành công, mình không có nhiều time lắm để viết thêm cách làm chi tiết. Các bạn
có thể đọc thêm link ở trên nhé
HIHI